Band 1

- 1326 Figurky z porcelánové manufaktury MEISSEN®
  (včetně 509 zvířecích čísel) od r. 1840 do 1960

- 1326 ilustrací s krátkým popisem
Umĕlců, modelový rok, ísla modelů, titul a velikost

- 2100 ísel modelů – seznam:
3 seznamy modelových čísel se starými a novými ísly modelů plus 3 doplňující seznamy (s 775 čísly modelů, tyto modely bez vyobrazení)

- 122 umĕlců s krátkými životopisy

- Glosár s nejdůležitĕjšími dĕjinými daty, značkami a značkováním z porcelánové manufaktury MEISSEN®

- 702 stran dvojjazyčnĕ, v nĕmčinĕ a angli

Cena: 190,- EUR včetně 7% DPH + Lodni (mezinárodně v závislosti na zemi)

ISBN: 978-3-931411-50-3
na objednávku