Monografie mišenských figur kompletní vydání 5 knih ve 4 svazcíchBänden

6747 z více než 300 let s údaji k
Umĕlek
Číslo modelů
Rok modelů
Titul a 
míry (cm/in)

3111 stran s 6747 obrazy
Text v nĕmčinĕ a angličtinĕ
Kompletní registr čisel modelů
235 Krátkĕ životopisy umĕlců s glosárem 
Dosud nejobsažnĕjší dílo o dĕjinách figur
Královskĕ a státní porcelánové manufaktur MEISSEN®

ISBN: 978-3-931411-54-1 
na objednávku